1 - 10: Nyeste FAQ
 
FAQ
 
Hvad er et gymnasium?
(FAQ > FAQ)


Et gymnasium (stx,hhx,htx) er en skole, hvor eleverne efter tre års skolegang kan tage studentereksamen. Nogle steder udbydes også toårig højere forberedelseseksamen (hf) samt studentereksamen som kursus der ligeledes tager t...
FAQ
 
Hvad er en gymnasial uddannelse?
(FAQ > FAQ)


Gymnasiale uddannelser hører under kategorien ungdomsuddannelser og kan påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. De gymnasiale uddannelser (som er af teoretisk/bogligt indhold) foregår på et gymnasium...
FAQ
 
Hvad er en lærling?
(FAQ > FAQ)


En lærling er en der er ved at lære et håndværk og derfor står i lære. Under uddannelsen er man lærling, og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, ved hvilken man modtager et svendebrev og kan kalde...
FAQ
 
Hvad er E-learning?
(FAQ > FAQ)


E-learning (på dansk: e-læring) dækker over studier, pædagogiske metoder, samt didaktisk design, som relaterer til brugen af it i forbindelse læring og undervisning....
FAQ
 
Hvad er en forelæsning?
(FAQ > FAQ)


En forelæsning er en form for foredrag, eksempelvis på et universitet. En forelæsning holdes typisk af en professor og omhandler et givet emne....
FAQ
 
Hvad er en erhvervsuddannelse?
(FAQ > FAQ)


Erhvervsuddannelser (EUD) er en fællesbetegnelse for en lang række erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der er rettet mod et bestemt job (erhverv). Alle erhvervsuddannelser kan påbegyndes direkte lige efter folkeskolens afgangseksame...
FAQ
 
Hvad er VUC?
(FAQ > FAQ)


VUC står for voksenuddannelsescenter og er en statslig institution for eksamineret voksenundervisning på grundskoleniveau (almen voksenuddannelse, AVU) og gymnasialt niveau (højere forberedelseseksamen, HF) Undervisningen på...
FAQ
 
Hvad er en student?
(FAQ > FAQ)


En student er en person, der har taget en af de fire studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark – enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (...
FAQ
 
Hvad er en mellemlange videregående uddannelse?
(FAQ > FAQ)


En mellemlange videregående uddannelse er en videregående uddannelse af relativ praktisk karakter, i modsætning til lange videregående uddannelser, typisk på universiteter, der i højere grad er af teoretisk/boglig...
FAQ
 
Hvad er en bachelor?
(FAQ > FAQ)


Bachelor eller baccalaureus er en universitetsgrad, man kan få efter at have fuldført tre eller fire års universitetsstudier. I Danmark findes følgende to bachelorgrader på universiteterne: Bachelor of Science (B...

Stednavne-database
Søgning på danske stednavne, i relation til sogne og herreder. ...

Hvis du har du materiale til katagorien "FAQ" så indsend det til os. Hovedkategori: FAQ