Random artikel
 
Studie linkguide
 
Orlogsbasen
(Studie linkguide > Militærhistorie)


Holmens skatte. Om 250 års Orlogsskibsbyggeri. ...

 
 
Top (Rating) 71 - 80
 
Hvad kan jeg blive?
 
Journalist
(Hvad kan jeg blive? > Sproguddannelser)


Journalistens opgave er at indsamle, producere, prioritere og formidle information. Journalistens arbejdsområde kaldes under et journalistik Journalist er ikke en beskyttet titel, og alle er journalister, når de arbejder med journalisti...
Hvad kan jeg blive?
 
Bygningskonstruktør
(Hvad kan jeg blive? > Tekniske og teknologiske uddannelser)


En bygningskonstruktør har en professionsbachelorgrad i bygningskonstruktion. Uddannelsen varer 3½ år. Bygningskonstruktøren varetager meget forskelligartede jobtyper i mange brancher på alle niveauer. Ofte i ledende stillin...
Hvad kan jeg blive?
 
Bygningsingeniør
(Hvad kan jeg blive? > Tekniske og teknologiske uddannelser)


En bygningsingeniør er en person med en højere uddannelse, som gør vedkommende i stand til at løse opgaver indenfor byggeriet, omfattende beregninger af bærende konstruktioner, VVS-installationer, organisering af byg...
FAQ
 
Hvad er E-learning?
(FAQ > FAQ)


E-learning (på dansk: e-læring) dækker over studier, pædagogiske metoder, samt didaktisk design, som relaterer til brugen af it i forbindelse læring og undervisning....
FAQ
 
Hvad er en forelæsning?
(FAQ > FAQ)


En forelæsning er en form for foredrag, eksempelvis på et universitet. En forelæsning holdes typisk af en professor og omhandler et givet emne....
FAQ
 
Hvad er en erhvervsuddannelse?
(FAQ > FAQ)


Erhvervsuddannelser (EUD) er en fællesbetegnelse for en lang række erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der er rettet mod et bestemt job (erhverv). Alle erhvervsuddannelser kan påbegyndes direkte lige efter folkeskolens afgangseksame...
Hvad kan jeg blive?
 
Pædagogisk assistent
(Hvad kan jeg blive? > Social- og sundhedsuddannelser)


Uddannelsen til pædagogisk assistent er en af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i gruppen af social- og sundhedsuddannelser. Uddannelsen har en bred målgruppe: Arbejdet kan således være pædagogiske aktiviteter med b&...
Hvad kan jeg blive?
 
Social- og sundhedshjælper
(Hvad kan jeg blive? > Social- og sundhedsuddannelser)


En social- og sundhedshjælper (også kaldet SOSU-hjælper) arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen, på dag- og ældrecentre, i private hjem og i beskyttede boliger. Enkelte steder har man også ansat SOSU-hjæ...
FAQ
 
Hvad er VUC?
(FAQ > FAQ)


VUC står for voksenuddannelsescenter og er en statslig institution for eksamineret voksenundervisning på grundskoleniveau (almen voksenuddannelse, AVU) og gymnasialt niveau (højere forberedelseseksamen, HF) Undervisningen på...
FAQ
 
Hvad er en student?
(FAQ > FAQ)


En student er en person, der har taget en af de fire studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark – enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (...

8

 
 

udddannelse studie guiden guide

Stenløse Privatskole
Engelsk fra 3. klasse, tysk fra 6. klasse og fransk fra 8. klasse. Skolen prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt. ...


Søgninger lige nu: